Preaload Image

پرسش و پاسخ

در زیر می توانید ببینید

سوالات مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی

الویت با دانشجویان دانشگاه تهران می باشد. در صورت توافق هر دو دانشگاه امکان درخواست وجود دارد. شایان ذکر است که موضوع پروژه می بایست بر اساس موضوعات و نیازهای آزمایشگاه باش و موضوعات خارج از این مسئله قابل قبول نیستند. موضوع پایان نامه توسط آزمایشگاه تعامل انسان و ربات تعیین می شود.
به صورت مشخص دریافتی نخواهند داشت ولی بسته به نوع پروژه و فعالیتی که در آزمایشگاه خواهند داشت امکان پرداخت وجود دارد.

سوالات مربوط به دانشجویان کارشناسی

به صفحه اول ساست رجوع نمایید و شرایط عضویت در آزمایشگاه تعامل انسان و ربات و انجام پروژه پایانی ذکر شده است.
از طریق ایمیل می توانید سوال خود در این خصوص مطرح نمایید. ایمیل در پروفایل آنها قرار دارد.
یه صورت کلی این امکان برای دانشجویان کارشناسی وجود ندارد. ولی در مواردی که توافق هر دو دانشگاه وجود داشته باشد می توان درخواست نمایید.
مظابق با قوانین آزمایشگاه، موضوع همه پروژه های پایانی در همه مقاطع بر اساس پروژه های موجود در آزمایشگاه و بر اساس نیازهای آزمایشگاه تعریف می شود.
بله، این امکان وجود دارد که درخواست کارآموزی را به آزمایشگاه تعامل انسان و ربات ارسال کنید. پس از بررسی مطابق با قوانین آزمایشگاه نتیجه به شما اطلاع رسانی خواهد شد.

سوالات مربوط به شرکت‌ها

در صفحه نخست سایت 5 مرحله برای درخواست انچام پروژه ارائه شده است.
بله، مبلغ بالاسری به نوع پروژه دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با معاونت پژوهشی پردیس فنی دانشگاه تهران و یا معاونت پژوهشی دانشگاه در تماس باشید. این بالاسری به آزمایشگاه تعلق ندارد و آزمایشگاه آن را هزینه انچام پرژوه محاسبه می نماید.

پاسخ خود را نیافتید؟

تماس با ما