Preaload Image
اعضای آزمایشگاه – اعضای سابق – دانشجویان دکتری

محمدهادی (حمید) فرزانه کلورزی

زمینه تحقیقاتی : رباتیک، بهینه سازی، آنالیز بازه ای
بازه فعالیت در آزمایشگاه : 1391 تا 1393
hamidfarzane88@gmail.com

1

2

Citations: 78
h-index: 5
i10-index: 4
No. of Papers: 18

تحصیلات

کارشناسی : دانشگاه شاهد – دانشکده فنی – برق قدرت
کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران – علوم و فنون نوین – مکاترونیک
دکتری : ETS – کانادا – رباتیک

محمدهادی فرزانه کلورزی دوره ی کارشناسی خود را در دانشگاه شاهد در رشته ی برق قدرت در سال 1390 به پایان رساند. عنوان پروژه ی وی طراحی مدار کنترل از راه دور برای دستگاه مبدل برق بود. طی این دوره وی همچنین در رقابت های رباتیک منطقه ای در رشته های تعقیب خط و ربات امداد شرکت داشت. همزمان در زمینه ی آموزش رباتیک در مدارس با شرکت نادکو و پارس پژوهان نیز همکاری داشت. وی دوره ی کارشناسی ارشد خود را در سال 1390 در دانشکده ی علوم و فنون نوین در رشته ی مکاترونیک آغاز کرد. وی اولین دانشجوی دکتر طالع ماسوله در دانشگاه تهران بود و همچنین تحت راهنمایی استفن کغو از دانشگاه نانت فعالیت خود در آزمایشگاه تعامل انسان و ربات ادامه داد. وی تمرکز اصلی خود را بر روی تحلیل فضای کاری ربات های موازی نهاد. عنوان پروژه ی کارشناسی ارشد وی “بهینه سازی فضای کاری ربات های موازی با استفاده از روش های هندسی و آنالیز بازه ای” بود. طی این دوره، بررسی تکینگی ربات های موازی، آنالیز ساختاری رباتهای کابلی، تحلیل فضای کاری بازوهای مکانیکی، مکانیزم کنترل پره های هلی کوپتر، تئوری پیچه و تحلیل سینماتیکی نیز از جمله ی مطالعات وی بود. طی این مدت وی همچنین به تحقیق در زمینه ی بهینه سازی شکل ایرفویل برای حداکثر سازی بازده ی پروازی هواپیمای مسافربری 150 نفره در مرکز تخقیقات هوافضای دانشگاه امیزکبیر مشغول بود. وی سپس مطالعات خود در مقطع دکتری را نزد ایلین بونِو و لیونل بیرگلن در دانشگاه تکنولوژی های برتر (Ecole de Technology Superieure (ETS) در مونترال در سال 2015 آغاز نمود. طی این دوره تمرکز اصلی وی بر بهینه سازی جاگذاری کارها در فضای کاری ربات های صنعتی بود. به طور خاص پروژه ی دکترای وی بهینه سازی جاگذاری رباتها و ترتیب انحام کارهای در یک اتاق رباتیک چندین درجه ی آزادی (13 درجه) برای تولید مواد کامپوزیتی بود. این اتاق شامل یک ربات صعنتی سری فنوک و یک ربات موازی گاف-استوارت و نیز یک میز گردان نصب شده روی ربات گاف بود. در ادامه ی این پروژه روشی کلی برای شناسایی تعداد درجات آزادی مستقل در جاگذاری رباتها و کارها پیشنهاد شد. در نهایت یافتن بهترین جاگذاری دوربین و ترتیب انداختن عکسها توسط ربات سری در اتاق کنترل کیفیت تیغه ی توربین سازی مورد بررسی قرار گرفت. طی این دوره وی در همکاری با شرکت “ربات مستر” به توسعه ی شبیه ساز ربات صنعتی پرداخت و به طور خاص مدل سینماتیکی ربات های تعاملی یونیورسال را بر عهده داشت. سپس در همکاری با شرکت “بزنوو” در زمینه ی توسعه و هوشمند سازی پروسه ی جداسازی رنگ بدنه ی هواپیما توسط لیز و ربات به همکاری پرداخت. سپس به همکاری با شرکت “نکسوس” در زمینه ی توسعه و هوشمندسازی ربات های کشاورزی برای کندن علفهای هرز پرداخت. وی اکنون به کار در شرکت “یونیتی” برای توسعه ی مسیریابی هوشمند و برنامه ریزی حرکت مامورین هوش مصنوعی می پردازد.

بهینه سازی فضای کاری رباتهای موازی با روش آنالیز بازه ای و روش هندسی

فضای‌کاری ربات‌های موازی همراه با موقعیت‌های تکینه است. این موقعیت‌ها برای کنترل ربات مضر می‌باشند و تا حد امکان باید از این حالات دوری جست. روش‌های متعددی در یافتن تکینگی و دوری از آن در ادبیات بیان شده است. بسیاری از این روش‌ها کارآیی موردی دارند. در این پایان‌نامه ابتدا روشی نوین برای بدست آوردن تکینگی ربات‌های موازی، با بهره‌گیری از مفاهیم هندسی حاکم بر موقعیت‌های تکینه و تئوری پیچه، معرفی می‌شود. سپس با رجوع به آنالیز بازه‌ای، روش انشعاب و هرس برای یافتن فضای‌کاری ربات‌ها ارائه می‌شود. فضای‌کاری و فضای‌مفصلی ربات‌های سری دو درجه آزادی صفحه‌ای با استفاده از الگوریتم انشعاب و هرس، به منظور درک بهتر این روش، بدست می‌آید. روشی نوین برای یافتن بزرگترین دایره‌ی عاری از تکینگی در فضای‌کاری ربات‌های موازی، چه صفحه‌ای مانند RPR و چه فضایی مانند UPS، به همراه الگوریتم و شبه‌کدهای مربوطه ارائه می‌شود. یافتن این فضای‌کاری گامی در جهت اطمینان از کارکرد ربات‌ها و دوری از موقعیت‌های تکینه است. با نشان دادن نتایج بدست آمده، استحکام و ارزش کار الگوریتم بررسی می‌شود. روشی دیگر، بر پایه‌ی هندسه، که قابلیت پیاده‌سازی بر روی تقریبا هر معادله‌ی تکینگی، با هر درجه از پیچیدگی را دارد، معرفی می‌شود. در این روش وضعیت‌های خاص که ممکن است در حل رخ دهد بررسی می‌شود و با ارائه‌ی ناحیه‌ی عاری از تکینگی ربات PRR، توانایی الگوریتم پیشنهادی سنجیده می‌شود. روشی دیگر، بر اساس الگوریتم جابجایی مرزها، برای یافتن مرکز بزرگترین دایره‌ی عاری از تکینگی در ناحیه‌ی بدست آمده استفاده خواهد شد. روشی نوین بر پایه‌ی آنالیز بازه‌ای به منظور بهینه‌سازی ابعادی ربات‌ها معرفی خواهد گردید و به منظور صحه‌گذاری بر توانایی آن، ابعاد هندسی ربات سه کابله صفحه‌ای دارای فضای‌کاری کشش‌ممکن با هدف در بر گرفتن یک دایره‌ی از پیش تعیین شده، ارائه خواهد شد. سپس بزرگترین دایره‌ برای ربات بهینه شده بدست خواهد آمد. در خلال این روش، روشی نوین برای یافتن مرزهای فضای‌کاری نیز ارائه می‌شود. در آخر روشی نوین برای یافتن فضای‌کاری عاری از تداخل در ربات‌های موازی صفحه‌ای با در نظر گرفتن حضور یک مانع پیشنهاد می‌شود. شایان ذکر است که بسیاری از روش‌های ارائه شده در این پایان‌نامه قابل تعمیم به درجات آزادی بالاتر و سایر ربات‌ها هستند.
منبع پایان نامه

کلمات کلیدی:

الگوریتم بهینه سازی
ربات Gough-Stewart
ربات دلتا
ربات موازی
مدل سازی سینماتیکی
ربات تریپترون
مسیریابی ربات
ربات چشم چابک
 1. Trajectory tracking control of a pneumatically actuated 6-dof gough–stewart parallel robot using backstepping-sliding mode controller and geometry-based quasi forward kinematic …
 2. An experimental study on the direct & indirect dynamic identification of an over-constrained 3-DOF decoupled parallel mechanism
 3. An experimental study on friction identification of a pneumatic actuator and dynamic modeling of a proportional valve
 4. A new development of homotopy continuation method, applied in solving nonlinear kinematic system of equations of parallel mechanisms
 5. Position Control of a 6-DoF Pneumatic Gough-Stewart Parallel Robot Using Backstepping-Sliding Mode Controller
 6. An experimental study on control of a pneumatic 6-DoF Gough-Stewart robot using backstepping-sliding mode and geometry-based quasi-forward kinematic method
 7. Kinematic modeling and trajectory tracking control of an octopus-inspired hyper-redundant robot
 8. Dimensional synthesis of a four-bar linkage mechanism via a PSO-based Cooperative Neural Network approach
 9. Design, Development, and Control of a Fabric-Based Soft Ankle Module to Mimic Human Ankle Stiffness
 10. Nonlinear MPC for collision-free and deadlock-free navigation of multiple nonholonomic mobile robots
 11. Collision-Free Velocity Tracking of a Moving Ground Target by Multiple Unmanned Aerial Vehicles
 12. Fully decentralized controller for multi-robot collective transport in space applications
 13. Adaptation of Gradient-Based Navigation Control for Holonomic Robots to Nonholonomic Robots
 14. A Consensus Strategy for Decentralized Kinematic Control of Multi-Segment Soft Continuum Robots
 15. Dynamic modeling, identification, and a comparative experimental study on position control of a pneumatic actuator based on Soft Switching and Backstepping–Sliding Mode controllers
 16. Dynamic Modeling of a Hydrogel-based Continuum Robotic Arm with Experimental Validation
 17. H∞-Optimal Tracking Controller for Three-Wheeled Omnidirectional Mobile Robots with Uncertain Dynamics
 18. Collision-Free Velocity Tracking of a Moving Ground Target by Multiple Unmanned Aerial Vehicles⋆